Chính sách bảo hành

CHÍNH SÁCH BẢO HÀNH – HỖ TRỢ

  1. Bảo hành toàn bộ hệ thống từ 12 tháng trở liên. Với thiết bị từ 12 đến 48 tháng.
  2. Hỗ trợ 24/7 theo số hotline. Hỗ trợ nhân lực trong thời gian bảo hành sau 1 đến 2 ngày sau khi nhận được thông báo.