Sơ đồ tổ chức

Là một nhà thầu Nhiệt – Lạnh chuyên nghiệp, nhân lực của công ty được phân bổ một cách khoa học, giúp họ phát huy những điểm mạnh và chuyên môn của mình.

Với sự đoàn kết, nhiệt huyết và sự năng động, quý khách hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào sự phục vụ của chúng tôi.

Cơ cấu sơ đồ tổ chức FTD

Tổng số cán bộ, công nhân và trình độ lao động hiện có: 95 người

Trong lĩnh vực thiết kế, sản xuất, lắp đặt: 80 người

Trong đó:
– Kỹ sư, thạc sỹ ngành Nhiệt – Lạnh: 12 người
– Kỹ sư chế tạo: 03 người
– Kỹ sư điện: 05 người
– Kỹ sư công nghệ: 03 người
– Thợ gò, hàn: 10 người
– Thợ lắp máy: 30 người
– Thợ điện lạnh: 05 người
– Thợ cơ khí: 06 người
– Thợ điện: 05 người

Trong lĩnh vực kế toán, kinh doanh: 10 người
Trong đó:
– Kỹ sư kinh tế: 04 người
– Cử nhân kinh tế: 03 người
– Cao đẳng kinh tế: 03 người