noi hoi dot dau nam

NỒI HƠI ĐỐT DẦU NẰM

Hiệu suất nồi hơi cao >= 90%. Đặc biệt có hộp khói ướt giúp tăng diện tích truyền nhiệt đối lưu của dòng khói nóng làm tăng hiệu suất lò hơi, giảm nhiệt độ khói ra.

Liên hệ

Quantity